wersja do wydruku Dorota Chojak 12.02.2016 11:09

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pabianickiego mieszczą się w 5 gminach w 7 lokalizacjach. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów. Punkty działają wg poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy :

 

Pabianice

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10

Poniedziałek w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Wtorek w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Środa w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Czwartek w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Piątek w godzinach 11.00-15.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok. 40

Wtorek 13.30-18.30,
Czwartek 15.00-18.00,
Piątek 12.30-18.30.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

Konstantynów Łódzki

Punkt w Konstantynowie Łódzkim mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, I piętro, w pokoju nr 9B czynny w Poniedziałek, Środę, Czwartek  od 11.00 do 15.00 i Piątek od 10.00 do 14.00 oraz w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11 we Wtorki od 15.00 do 19.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

Gmina Lutomiersk

Punkt w Lutomiersku mieści się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk przy Placu Jana Pawła II nr 12

W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy i Piątki od 11.00 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

Gmina Dłutów

Punkt w Dłutowie mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminy Dłutów przy ul. Głównej 11

W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy i Piątki od 11.00 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

Gmina Dobroń

Punkt w Dobroniu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9

W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy i Piątki od 13.00 do 17.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

Osobami uprawionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 1. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 3. osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 4. osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 5. osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. osoba, która ukończyła 65 lat, lub
 7. osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
  do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
 2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna Pomoc Prawna
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2016 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż